ХҮН намын орон нутгийн тойргуудын сурталчилгааны нээлтүүд эхэллээ.

ХҮН намаас 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 1-р тойрогт (Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор) нэр дэвшигчид сонгуулийн нээлтээ Баянхонгор аймгаас эхэллээ.

ХҮН намаас 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 2-р тойрогт (Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд) нэр дэвшигчид сонгуулийн нээлтээ Ховд аймгаас эхэллээ.

ХҮН намаас 2024 оны УИХ-ын сонгуулийн 5-р тойрогт (Дархан-Уул, Төв, Сэлэнгэ) нэр дэвшигчид сонгуулийн нээлтээ Сэлэнгэ аймгаас эхэллээ.

Авлигаар биш, таны дэмжлэгээр урагшилна
Донорын хайрцаг:
Хандив өгөх
Сонгууль 2024