Улс төрийн манлайллын “ХҮН академи VI” хөтөлбөрийн сургалт эхэллээ.

Улс төрийн манлайллын “ХҮН академи VI” хөтөлбөрийн сургалт эхэллээ.

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд амжилттай суралцаж, төгсөгчид шат, шатны сонгуульд нэр дэвших боломж нээгддэг онцлогтой.

Авлигаар биш, таны дэмжлэгээр урагшилна
Донорын хайрцаг:
Хандив өгөх
Сонгууль 2024