Төлөөлөл зөвлөлийн хурлын шийдвэр

ХҮН намын Төлөөлөх зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар “Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр”-ийг хэлэлцэн батлав.

Авлигаар биш, таны дэмжлэгээр урагшилна
Донорын хайрцаг:
Хандив өгөх
Сонгууль 2024