Төлөөлөл зөвлөлийн хурлын шийдвэр

ХҮН намын Төлөөлөх зөвлөлийн 2023 оны 9 дүгээр сарын 15-ний өдрийн хуралдаанаар Удирдах зөвлөлийн гишүүн сонгох тухай, Гүйцэтгэх зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар шинээр томилогдсон гишүүд болон Төлөөлөх зөвлөлд шинээр сонгогдсон гишүүдийг танилцуулах тухай асуудлууд хэлэлцэж Намын дүрмийн дагуу Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр Б.Түвшинтулга,Ш.Энхтуул, С.Санасэр, С.Айнагүл нар сонгогдож, Нарийн бичгийн даргаар Ц.Лут-Очир, Г.Дөлгөөн, О.Билгүүн, Д.Өнөржаргал  нар томилогдов.

Авлигаар биш, таны дэмжлэгээр урагшилна
Донорын хайрцаг:
Хандив өгөх
Сонгууль 2024