Төлөөлөх зөвлөлийн хурлын шийдвэр

ХҮН намын Төлөөлөх зөвлөлийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар Удирдах зөвлөлийн гишүүн сонгох тухай, Гүйцэтгэх зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга томилох тухай асуудлууд хэлэлцэж Намын дүрмийн дагуу Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр О.Батхүү, Б.Отгонтөгс, Б.Ганболд нар сонгогдож , Нарийн бичгийн даргаар Б.Мөнхцэлмэг, П.Болор нар томилогдов.

Авлигаар биш, таны дэмжлэгээр урагшилна
Донорын хайрцаг:
Хандив өгөх
Сонгууль 2024