Төлөөлөх зөвлөлийн хурлын шийдвэр

ХҮН намын Төлөөлөх зөвлөлийн 2022 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар Удирдах зөвлөлийн гишүүн сонгох тухай, Гүйцэтгэх зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга томилох тухай асуудлууд хэлэлцэж Намын дүрмийн дагуу Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр Г.Уянгахишиг, Ц.Алтансор, Л.Энхнасан нар сонгогдож , Нарийн бичгийн даргаар Т.Отгонбаатар, Д.Энхбаяр нар томилогдов.

Авлигаар биш, таны дэмжлэгээр урагшилна
Донорын хайрцаг:
Хандив өгөх
Сонгууль 2024