ХҮН нам

Гишүүний бүртгэл

Намын үзэл баримтлал, зарчим, мөрийн хөтөлбөр, дүрэм, үйл ажиллагааг хүлээн зөвшөөрч, эвлэлдэн нэгдэхээ илэрхийлсэн 18 нас хүрсэн Монгол Улсын иргэн намд гишүүнээр элсэж болно.

Санамж: Анкетыг кирилл үсгээр бөглөнө үү. Таны мэдээллийг зөвхөн ХҮН намын дотоод хэрэгцээнд ашиглах болно.

Та ХҮН намын гишүүн болсноор 1 жилд 12 000₮-120 000₮ (энэ хоорондох дурын дүнгээ сонгох) хүртэлх төгрөгийн татварыг төлөх үүрэгтэй. Таны төлсөн татвар намын өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулахад маш чухал болохыг нөхөрсгөөр сануулъя. Мөн татвараа төлсөн гишүүдэд батламж олгогддог. Дансны нэр, дугаар: ХҮН нам, ХААН банк, 5115078007 Гүйлгээний утгад "татвар" гээд нэр, утасны дугаарын хамт бичнэ үү.