Эрх чөлөөт

монгол

ХҮН

та

эх орноо бүтээнэ

246968

+

Дэмжигч гишүүд

25000

+

Үндсэн гишүүд

1

УИХ-ын гишүүн

3

НИТХ-ын төлөөлөгч

10

ДИТХ-ын төлөөлөгч

Авлигаар биш ард түмнээс санхүүждэг олон нийтийн нам

Донор хайрцаг
ДОНОР БОЛОХ

шинэ мэдээ

Авлигаар биш ард түмнээс санхүүждэг олон нийтийн нам

Монгол Улс, монголчууд бид авлигаасаа салж, босч ирэх цаг болсон. Энэ үйлсэд донор болж нэгдээрэй. Хамтдаа өөрчилье!
Олны хүч, ДОНОР дэмжлэг оломгүй далай.

ДОНОР БОЛОХ
Танд улс төр, шийдвэр гаргах түвшинд оролцох эрх бий

Улс төр, шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх "ХҮН 50/50" бодлого, цогц хөтөлбөрийн хүрээнд бүх шатны сонгуульд нэр дэвшигчдийн хүйсийн тэгш байдлыг хангах, улс төр, намын үйл ажиллагаанд тэгш оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор сонгуульд нэр дэвших сонирхол бүхий холбогдох хуулиудын шаардлагыг хангасан иргэнийг бүртгэж байна.

Зэв

хөтөлбөр

ХҮН нам залуу лидерүүдээ зэв мэт хурцална

Дэлгэрэнгүй

НУМ

хөтөлбөр

Гэр бүл, No1 дэмжигчид бүгд хамтдаа ХҮН намын баг бөгөөд НУМ мэт тулна

Дэлгэрэнгүй